skip to Main Content

Info — Vad är Den Digitala Bron?

Den Digitala Bron är ett nordiskt kompetenscentrum specialiserat på professionell bildbehandling och affärsmodellering inom visuell kommunikation. Den Digitala Bron riktar sig till professionella fotografer och bildbehandlare samt studerande. Materialet består till största delen av undervisningsfilmer med tillhörande tilläggsmaterial, men även artiklar, virtuella föreläsningar, interaktiva processverktyg, podcasts och övriga format ingår.

Bildbehandling

Som professionella bildproducenter måste våra bilder inte bara vara bra, de måste ha en sådan kvalitet att de sticker ut i det flöde av bilder som vi idag lever i. Och ingen kamera, hur intelligent dess mjukvara än må vara, klarar av att tolka fotografens intentioner med bilden, utan levererar en standardiserad, normaliserad bild.

I denna kurs går vi genom hela det flöde som leder från fotograferingen fram till den publicerade bilden, vare sig det är form av en trycksak eller en webbild. Hela tiden är kursen inriktad på hur vi ska ta kontroll över bildens utseende och få fram den bild som optimalt uttrycker fotografens intentioner.

Experter i bildbehandling
Stefan Ohlsson var och Eva-Teréz Gölin är två av Nordens främsta experter inom digital bildbehandling. Båda har lång erfarenhet av professionell bildbehandling och av att undervisa inom såväl det som fotografi och visuell kommunikation.

Entreprenörskap

I ett ständigt föränderligt arbetslandskap är flexibel kunskap viktig. I detta block om affärsmodellering och entreprenörskap inom den visuella branschen finns verktyg och föreläsningar som utvecklar självledarskap, idéutveckling, kommunikation, företagande och upphovsrättsjuridik. Därtill finns en modul som presenterar de professionella fotografiscenerna i Finland, Sverige och Danmark.

Utvecklare
Linda Kass är projektproffs med lång erfarenhet av kultur och entreprenörskap. Emma Westerlund är avdelningschef på kulturenheten vid Novia University of Applied Sciences och lektor i fotografi vid samma högskola.

I denna studiehelhet om entreprenörskap har Kass och Westerlund sammanställt verktyg och information kring affärsmodellering och projekthantering inom visuell kommunikation samt samlat en rad artiklar, podcasts och föreläsningsfilmer med olika experter inom området.

Kurser — Hur får man tillgång till kurserna?

Ta kontakt med oss om Du vill få tillgång till Den Digitala Bron. Genom att ta kontakt med oss får du inloggningsuppgifter och instruktioner. Materialet finns på Moodle och är öppet så att alla intresserade har fri tillgång till det. För att även i framtiden kunna uppdatera kursblocken rekommenderar vi dock en frivillig symbolisk avgift/användare (se lista nedan).

Om du har frågor gällande innehållet och upplägget är du varmt välkommen att kontakta oss.

Se listan över kursinnehåll under kurs- och kontaktlistan!

Rekommenderad tariff för uppdateringsarbete

.

Rekommenderat för utbildningar på yrkesutbildningar och gymnasier
  Nivå 1: 10 € + moms / användare/ läsår  
Innehåll:
• Digital bildbehandling / GRUNDER

.

Rekommenderat för utbildningar på högskole- och universitetsnivå
  Nivå 1 och nivå 2: 20 € + moms / användare / läsår  
Innehåll:
• Digital bildbehandling / GRUNDER
• Digital bildbehandling / AVANCERAD DEL
• Entreprenörskap

.

För professionella fotografer/bildbehandlare och företag
  Nivå 1 och nivå 2: 60 € + moms / år  
Innehåll:
• Digital bildbehandling / GRUNDER
• Digital bildbehandling / AVANCERAD DEL
• Entreprenörskap

.

Tillgång till kurserna

Vänligen kontakta:

Sverige: 
Mikael Cronwall
mikael.cronwall@folkuniversitetet.se

Finland: 
Emma Westerlund
emma.westerlund@novia.fi

Danmark: 
Gunner Byskov
byskov@medieskolerne.dk

Digital billedbehandling

Kurs: GRUNDER

 • Grundläggande färghantering
 • Inställningar och verktyg
 • Begrepp och funktion
 • Bildbehandling
 • Camera Raw
 • Skriva ut
 • Leverera bilder för tryck

Digital billedbehandling

Kurs: AVANCERAD DEL

 • Färghantering
 • Fotografering
 • Råkonverterare
 • Grundbearbetning i Photoshop
 • Markeringer
 • Skärpning
 • Tryckanpasning
 • Webbanpassning
 • Utskrifter

Entreprenörskap

Kurs: INRE ENTREPRENÖRSKAP

 • Självledarskap och mål

Kurs: YTTRE ENTREPRENÖRSKAP

 • Effektivera och strukturera ditt arbete
 • Kommunikation
  — Att skriva en projektplan
  — Att skriva ansökningar
  — Artist statement
 • Podcast om prissättning
 • Upphovsrätt och övrig branschjuridik, virtuella föreläsningar

Kontakt — Utbildningarna bakom projektet

Fotoskolan STHLM i Stockholm, Sverige
Fotoskolan STHLM har två helt olika yrkeshögskoleutbildningar. Yrkeshögskoleutbildningen Bildbehandlare utbildar i postproduktion. Yrkeshögskoleutbildningen Visuell Kommunikatör Fotograf utbildar i produktion av visuell kommunikation.
direkt@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se/fotoskolansthlm


Media College Denmark i Viborg, Danmark

Media College Denmark utbildar kommersiella fotografer, bildbehandlare, Film- och TV produktionsmedarbetare och webmasters. Detta är den största skolan av sitt slag i Norden med knappt 300 studerande.
byskov@medieskolerne.dk
www.mcdm.dk

Novia University of Applied Sciences i Jakobstad, Finland
Fotografutbildningen vid Novia University of Applied Sciences i Finland är en svenskspråkig fyraårig BA-högskoleutbildning inom foto. Konst, bildjournalistik, studio, mode, film, bildbehandling och andra ämnen inom visuell kommunikation utgör utbildningens innehåll.
foto@novia.fi
fotokonst.fi

Alla dessa tre utbildningar antar studerande från hela Norden. Samtliga betonar också praktik och ett nära samarbete med de visuella branscherna.

Back To Top